Produkta våre

Er du storfebonde og har tilgang til beiteområder kan vi vere interessert i å samarbeide med deg.

Ta kontakt for ein prat om eit eventuelt samarbeid.