Gardane

Er du storfebonde og har tilgang til beiteområder er vi interessert i å samarbeide med deg.
Ta kontakt for ein prat om eit eventuelt samarbeid.