Nilsgarden

Nilsgarden ligg ved vegen mellom Helland og Vatne.

Nilsgarden blir drifta av Arne og Kent Espen Skaar.

Det blir produsert om lag 550 000 liter mjølk og 15 000 kg storfekjøt. Dei frittgåande hønene legg om lag 130 000 kg egg i året, og ein del av dette vert pakka på garden og levert som Sunnmørsegg i lokal-marknaden.