Grasfôra kjøt

Grasfôra kjøt er storfekjøt frå uksar som er framfôra på ein heilt spesiell måte. Dette inneber at uksane i all hovedsak har ferskt gras og rundballar på menyen. Dei får også litt kraftfôr, men dette er eit spesial-utvikla fôr der det mellom anna vert nytta raps i staden for soya som er vanleg. Uksane gjeng ute på beite heile sommaren.

Les meir om Grasfôra kjøt

Grasfôra kjøt